adaptogeny

Co jsou přírodní adaptogeny

Jsou rostliny, které v nepříznivých podmínkách významně zvyšují ve svých tkáních obsah látek harmonizujících a stimulujících činnost nejrůznějších tělesných, psychických, orgánových a buněčných funkcí. Tyto přírodní harmonizátory příznivě ovlivňující především adaptaci organismu na stres, což má nejen léčebný, ale především preventivní význam. Zařadit sem můžeme například žen-šen, eleuterokok a leuzeu. Účinky adaptogenů převažují nad biostimulačními a imunomodulačními účinky jiných bylin.

Je třeba se s nimi seznámit, protože jsou velmi důležité pro naše zdraví, zejména z pohledu posilování metabolismu a zbavování se nečistot, které způsobují mnohé choroby.

Především je nutno říci, že jejich společným znakem je schopnost nespecifickým způsobem stimulovat obranné síly organismu a zlepšovat odolnost k zátěžím různého druhu. Tím pomáhají organismu přizpůsobovat se lépe a rychleji změněným podmínkám a případné stresové zátěži, vznikajícím v důsledku zvýšených nároků na psychický nebo fyzický výkon, v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, při překonávání potíží, kterým se dostalo pojmenování “civilizační faktory”.

Tyto přírodní harmonizátory užíváme preventivně

Vyznačují se poměrně univerzálním preventivním účinkem, především u relativně zdravých, avšak vyčerpaných jedinců nebo u osob vystavených nepříznivému působení prostředí. Výkonnost organismu se díky nim zvyšuje, aniž by se do těla vnášely cizorodé látky, a aniž by docházelo k vyčerpávání životních rezerv. Rezervy organismu jsou efektivněji využívány, zvyšuje se biosyntéza bílkovin a nukleových kyselin. Mají také tu vynikající vlastnost, že zlepšují celkovou kondici organismu, zlepšují stav nervové soustavy, buněk, tkání, urychlují a posilují metabolismus, asimilaci a látkovou výměnu vůbec. Také urychlují léčebné a regenerační procesy, zpomalují degenerativní pochody v organismu, a tedy i procesy stárnutí. Působí proti opotřebení organismu, orgánů, tkání a buněk, příznivě ovlivňují více funkcí současně, vyrovnávají patologické výkyvy hodnot těchto funkcí a obsahu některých látek v organismu, případně pomáhají tyto funkce zlepšit.

Adaptogeny také působí proti zánětům. Jako biogenní stimulátory působí stimulačně nejen na fyzickou, ale také na duševní oblast. Proto se pro ně často používá název rostlinné harmonizátory.

Mají vliv na regeneraci organismu

O celé řadě významných adaptogenů se ví, že se jejich účinnost nesnižuje ani při dlouhodobém podávání a nejsou tedy návykové. Poměrně časté také je, že nemusejí vyvolávat tonizující nebo stimulační účinky u zcela zdravých lidí. Jejich vliv se projeví především u oslabených nebo nemocných jedinců. Adaptogeny také mohou zesílit tvorbu interferonu, který je významným faktorem imunity a mimo jiné zpomaluje nádorové bujení.

Společnost NATURAMEDICIN SE používá kombinace adaptogenů ve svých produktech tak, aby reakce lidského těla byla citlivá a přímo úměrná stavu, ve kterém se v momentální situaci lidské tělo nachází.

adaptogeny

Sdílet článek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Nejnovější články

Rozhovor pro EPOCHÁLNÍSVĚT.CZ s Bohuslavem Větrovským

Se zakladatelem společnosti NATURAMEDICIN SE vyšel rozhovor v epochalnisvet.cz.

Vliv životního prostředí na lidský organismus

Lidé jsou úzce napojeni na prostředí, ve kterém žijí. Prostředí na ně působí a účinkuje…

Biologicky aktivní doplňky stravy

Co znamená spojení „biologicky aktivní doplňky stravy“? Vše Vám vysvětlí tento článek.

Jak na přírodní posílení imunity

O posílení své imunity by se měl snažit každý z nás. Máme pro vás různé…